Gizli Tavan Slot Difüzörler

LDK/G
Tavan uygulamalarında geleneksel slot difüzörlerin yanak profillerinin görünmesinin istenmediği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıștır.

Parçalı veya sürekli yerleșime uygundurlar ve hava debisine göre 1,2,3,4 slotlu olarak imal edilebilirler.

Montaj sonrası tavanda, çerçeve kısmı tavan içerisinde kalarak, içi siyah ince bir yarık görüntüsü elde edilmektedir.

LDKG 1