VENTÜRİ VANALAR

VV
Venturi Vanalar, özellikle oda basıncı ve çeker ocak kontrol uygulamaları için tasarlanmış mekanik basınçtan bağımsız hava akışı kontrol vanalarıdır.

NVLAP onaylı hava akış istasyonları kullanılarak karakterize edilir ve kalibre edilir

Orta veya düşük basınç çalışması

Çalışma basıncı geribildirimi

G 48