OTEL TİPİ CHILLED BEAM

DIA-HOTEL
DIA-HOTEL merkezi havalandırma sistemine ve merkezi soğutma / ısıtma suyu sistemine bağlıdır. Besleme havası, cihaz içindeki endüksiyon nozullarından üflenir. Endüktif etki nedeniyle oda havası alt dönüş hava ızgarasından emilir. İndüklenen oda havası ısı eşanjörü vasıtasıyla şartlandırılır ve daha sonra besleme havası ile ön ızgaradan odaya geri verilir.       2-kondüktörlü sistem sayesinde hem ısıtma hem de soğutma mümkündür. Diğer odaların herhangi bir anda bağımsız olarak ısıtılması veya soğutulması 4 kondüktörlü sistemle mümkündür.
G 33