DEPLASMANLI YER DİFÜZÖRÜ

DFGL
DFGL Deplasmanlı Yer Menfezi besleme havasını düşük hız ve minimum türbülans ile ortama vermesi için tasarlanmıştır. Bu difüzörler ayrı ayrı veya lineer bir uzunluk oluşturacak şekilde yanyana kullanılabilirler.
G 43